f

2020-06-30

Det har blivit lite blandat småfiske det senaste, mest med dottern som nu är uppe i tre arter.
Vi har fiskat lite mört och id. Svart smörbult samt ruda och småspigg.

Inga direkta chanser på nya arter än men det hoppas jag kommer.
Subscribe to RSS Feed