f

2024-06-11

Tro det eller ej men jag har faktiskt börjat planera lite artsatsningar och då snackar vi inte fåglar utan fisk! Än så länge är det bara tidigt i planeringsstadiet men än så länge känns det väldigt lovande. Mer information kommer väl framöver.

När det gäller nya fåglar satte jag ju ett mål på 38 nya under 2024. Så här lite drygt halvvägs in på året har det än så länge blivit 16 nya. 22 till kan nog bli tungt.

Årets nya arter:

233Vattenpiplärka
234Sädgås
235Roskarl
236Dvärgmås
237Lappuggla
238Rödhalsad gås
239Jaktfalk
240Gulhämpling
241Kornknarr
242Småspov
243Årta
244Lärkfalk
245Småfläckig sumphöna
246Sydnäktergal
247Sommargylling
248Busksångare
Categories:

0 kommentarer:

Subscribe to RSS Feed